Takaisin

Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaava 2035 nähtävillä pääkirjastossa

Kantakaupungin osayleiskaava määrittelee kantakaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön. Suunnittelualue käsittää Hämeenlinnan kantakaupungin alueen. Alue rajautuu Hattulan ja Janakkalan kuntiin sekä Rengon ja Hauhon kaupunginosiin. Tärkeimmät uudisalueet ovat Engelinranta, Asemanranta ja Keinusaari. Kaavassa keskitytään myös liikenteen, palveluverkkorakenteen ja kaupan kysymyksiin.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Kaava on nähtävillä 31.8. asti Hämeenlinnan pääkirjastossa, Rauhankadun puoleisen sisäänkäynnin lähellä.